Blog

Obligațiile pe care le au companiile (unitățile)

Ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, regiile autonome, companiile și societățile naționale, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, societățile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum și alte organizații care dețin bunuri și valori, cu orice titlu, denumite in prezenta lege – unități – sunt obligate să asigura paza acestora. (Legea 333 / 2003, art. 2(1))
Adoptarea măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor și valorilor prevăzute de lege se realizează pe baza unei analize de risc la securitatea fizică. (H.G. 301/2012, art. 2(1))

Posted in: Wordpress Themes

Leave a Comment: (0) →