LEGISLATIE

EXTRAS DIN LEGISLATIA PRIVIND ANALIZA DE RISC LA SECURITATEA FIZICA

 

Analiza de risc la securitatea fizica trebuie sa asigure identificarea vulnerabilitatilor si a riscurilor, determinarea nivelului de expunere la producerea unor incidente de securitate fizica si sa indice masurile de protectie necesare obiectivului analizat.
(H.G. nr. 301 din 11.04.2012, Anexa Nr. 2, Aliniatul 5)

 

Configurarea sistemelor de protectie mecano-fizice si de alarmare impotriva efractiei se stabileste pe baza analizei de risc si a cerintelor minimale de securitate prevazute in Anexa nr. 1 la normele metodologice.

(H.G. nr. 301 din 11.04.2012, Anexa Nr. 7, Articolul 2)

Prin sistem de alarmare impotriva efractiei se intelege ansamblul de echipamente electronice care poate fi compus din centrala de comanda si semnalizare optica si acustica, detectoare, butoane, pedale de panica, control acces si televiziune cu circuit inchis cu posibilitate de inregistrare si stocare a imaginilor si datelor, corespunzator gradului de siguranta impus de caracteristicile obiectului pazit.
(Legea nr. 333 din 08.06.2003, Articolul 28, Aliniatul 4)

 

Sunt supuse avizarii politiei proiectele sistemelor de alarmare destinate urmatoarelor categorii de obiective:

– unitati de interes strategic si obiective apartinand infrastructurii critice;
– unitati sau institutii de interes public;
– institutii de creditare, unitatile postale, puncte / case de schimb valutar, case de amanet, unitati profilate pe activitati cu bijuterii din metale sau pietre pretioase;
– magazine de arme si munitii;
– statii de comercializare a carburantilor si combustibililor;
– sali de exploatare a jocurilor de noroc;
– centre de procesare;
– casieriile furnizorilor de servicii de utilitati;
– obiective industriale;
– depozite;
– instalatii tehnologice
(H.G. nr. 301 din 11.04.2012, Articolul 68, Aliniatul 1)

 

Categorii de unitati pentru care au fost elaborate cerinte minime de securitate:
– unitati de interes strategic si obiectivele apartinand infrastructurilor critice;
– institutiile de creditare din categoria bancilor;
– organizatii cooperatiste si institutiile financiare nebancare ce deruleaza activitati cu numerar;
– casele de amanet, unitatile profilate pe activitati cu bijuterii din metale sau pietre pretioase ori magazinele de comercializare a armelor si munitiilor;
– unitatile postale;
– statii de comercializare a carburantilor si combustibililor;
– spatii comerciale cu suprafete mai mari de 500 mp
– salile si incintele de exploatare a jocurilor de noroc, cu achitarea premiilor pe loc, exceptand spatiile in care functioneaza mai putin de 3 aparate slot-machine, sau cele pentru bingo in sistem TV precum si spatiile in care se desfasoara activitati conexe, care presupun taxa de joc, achitarea premiilor sau depozitarea fondurilor de castiguri.
– casieriile furnizorilor de utilitati;
– automatele destinate tranzactiilor cu numerar, indiferent de locul de amplasare;
– centrele de procesare a numerarului
(H.G. nr. 301 din 11.04.2012)

 

 Cadrul legislativ este detaliat in urmatoarele acte normative:

- Legea nr. 333 din 08.06.2003
– H.G. nr. 301 din 11.04.2012
– Instrucțiunea MAI nr. 9 din 01.03.2013
– H.G. nr. 1002 din 2015