Blog

Author Archive

Obligațiile pe care le au companiile (unitățile)

Ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, regiile autonome, companiile și societățile naționale, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, societățile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum și alte organizații care dețin bunuri și valori, cu orice titlu, denumite in prezenta lege – unități – sunt obligate să asigura paza acestora. (Legea 333 / 2003, art. 2(1))
Adoptarea măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor și valorilor prevăzute de lege se realizează pe baza unei analize de risc la securitatea fizică. (H.G. 301/2012, art. 2(1))

Posted in: Wordpress Themes

Leave a Comment (0) →