ANALIZA DE RISC

a) Documentația privind analiza de risc cuprinde:

- Raportul de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică
– Grila de evaluare specifică obiectului de activitate
– Documentele suport (chestionare, declarații, alte documente specifice)
.                                                          (Art. 2(1) Instructiunea MAI nr.9/2013)

 

b) Documentele necesare evaluatorului:

- R.O.I. / R.O.F. ale societății
– politica de securitate a societății și responsabilități
– cadrul organizațional intern (organigrama)
– certificat de înregistrare a societății la ONRC
– actul de proprietate asupra terenului sau contractual de închiriere a terenului
– planul de pază
– proiectul sistemului tehnic de securitate
– contract prestări servicii pază
– contract prestări servicii de monitorizare și intervenție
– istoricul evenimentelor care au avut loc în ultimul an
– schița obiectivului
– certificatele de calitate și garanție pentru echipamentele mecano-fizice (uși, ferestre, gratii metalice, seifului, case de bani, etc), care să ateste clasa de rezistență la efracție, certificate conform standardelor naționale sau europene de profil
– contract prestări servicii mentenanță / revizii tehnice a sistemului de securitate
– polițe de asigurare

 

c) Ce implică analiza de risc la securitatea fizică?

Analiza de risc la securitatea fizică implică parcurgerea următoarelor etape:
– definirea parametrilor interni și externi care generează și/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unității
– stabilirea metodei și instrumentelor de lucru
– identificarea tuturor riscurilor la securitatea fizică a zonelor de impact, a evenimentelor si cauzelor riscului, precum și a potențialelor consecințe
– analiza riscurilor la securitatea fizică
– estimarea riscurilor unității beneficiare
– întocmirea Raportului de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică

 

d) Vreți să depuneți spre avizare planul de pază al societății dumneavoastra?

Aveți nevoie de o analiză de risc la securitatea fizică. În cel mai scurt timp vă putem pune la dispoziție o analiză de risc efectuată de un evaluator de risc la securitatea fizică înscris în R.N.E.R.S.F. (Registrul Național al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizică)